Wolfsvrouwen met steun van:
Het project Wolfsvrouwen past in het kader van het gelijkekansenbeleid van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel.
Meer info over de initiatieven van de Vlaamse overheid vind je hier: www.genderklik.be